Naše střelecké kurzy mají propracovaný systém výcviku výuky dle SF-UCS, určený pro širokou střeleckou veřejnost. Střelecko-taktické postupy jsou vyvinuty a navrženy tak, aby frekventanta kurzu připravily na mimořádné situace, které mohou v reálním životě nastat. SF-UCS je výcvikový systém Anti Terror Academy, který je primárně určen pro příslušníky speciálních jednotek. V rámci Akademie TITAN prezentujeme jeho základní principy bez fyzické zátěže. Jedná se o získání správných drilů a dovedností, potřebných pro osobní obranu a obranu blízkých.

Základní rozdělení našich kurzů:

Level A1  - základní úroveň kurzů, určena pro začátečníky, kteří začínají se střelbou

Level A2 - kurzy pro klienty, kteří již bezpečně ovládají základní střelecké návyky, zejména bezpečnost a pohyb se zbraní

Individuální - kurzy individuální formou, systémem  1 klient - 1 instruktor

Střelecký kurz A1 pistole

Kurz základních střeleckých dovedností A1 je určený především pro začínající střelce se zbrojním průkazem, ale také pro ty, kteří se připravují na zkoušky ZP v teoretické rovině testových otázek a hledají praxi ve střelbě.

Střelecký kurz A1 puška

Kurz základních střeleckých dovedností A1-puška je určený především pro začínající střelce se zbrojním průkazem, ale také pro ty, kteří se připravují na zkoušky ZP v teoretické rovině testových otázek a hledají praxi ve střelbě z pušky.

Střelecký kurz A2 pistole

Střelecký kurz A2 pro pokročilé střelce, nebo absolventy kurzu A1. Pro ty, kteří se neúčastnili kurzu A1, je v zahájení kurzu A2 manipulační test z ovládání zbraně. V rámci výcviku si osvojíte pokročilé techniky ovládání zbraně a manipulace s ní.

Střelecký kurz A2 KOMBINACE

Střelecký kurz A2 kombinovaný pistole+puška je určen pro pokročilé střelce, nebo absolventy kurzu A1. Pro ty, kteří se neúčastnili kurzu A1, je v zahájení kurzu A2 manipulační test z ovládání zbraní. V rámci výcviku si osvojíte pokročilé techniky ovládání zbraní a manipulace s nimi.

Střelecký kurz A2 KOMBINACE NOC

Střelecký kurz A2 kombinovaný pistole+puška je určen pro pokročilé střelce, nebo absolventy kurzu A1. Pro ty, kteří se neúčastnili kurzu A1, je v zahájení kurzu A2 manipulační test z ovládání zbraní. V rámci výcviku si osvojíte pokročilé techniky ovládání zbraní za ztížených světelných podmínek.

Certifikační střelecký kurz pistole

Speciální certifikační střelecký kurz – pistole, ukončený závěrečnou zkouškou. Certifikaci pro nás zajišťuje Anti Terror Academy. Obsahem kurzu je nácvik střeleckých technik a dovedností, které budou následně předmětem praktické zkoušky. Úspěšný absolvent obdrží certifikát.

Kurz CQB Home

Kurz CQB home je určen pro každého, kdo chce získat základní taktické návyky a dovednosti při situacích, které mohou nastat v dnešní době, ať už se jedná o napadení jeho obydlí, rodiny a blízkých. Předpokladem je zvládnutá základní manipulace a bezpečnost se zbraní.

Střelecký trénink

Pro absolventy kurzů Akademie Titan realizujeme každé úterý 17.00 - 20.00 střelecké tréninky, které jsou tematicky zaměřeny na opakování drilů a technik, získaných na našich kurzech.

Individuální střelecký kurz

Individuální střelecký kurz ve formátu 1 instruktor - 1 klient je vhodný pro zájemce, kterým z nejrůznějších důvodů nevyhovuje skupinové kurzy. Vhodné i pro úplné začátečníky, kdy od začátku se naučíte správným střeleckým a bezpečnostním návykům. Individuální přístup, individuální ceny, termíny dle požadavků klienta.